Kerstin Persson
_____________________________________________________________________

född: 1998-05-20

äg. Maj-Lis Jonsson

utställning: 1 ökl reserv ökk

jaktprov: 2 nbkl

viltspår: SVCH

 

Mjaerumhogdas Active Attraction NUCH Beeangee Jazzman GBCH Sansue Golden Ruler
Ashwater Yolanda
Linchael Silver Spirit GBCH Styal Scott Of Glengilde
GBSHCH Linchael Delmoss
Poetry's March Midnight Fairy-Tale Gleaming Amberville Tobygårdens Anton
Birdcherrys Xellent Gleaming
Hedetorpets Ziri Casags Wictor
Hedetorpets Saskia