Kerstin Persson
 


 

född/date of birth: 2016-01-02

HD B  ED 1
PRA II Hereditärt fri

Meriter:
Utställning : Exc

 

Poetry´s
Secret Adventure

SE VCH Attigårdens
 Golden Icelander

Vassruggens Kettil Eyrbygga

SE VCH TJH LPI LPII Attigårdens Golden Dame of Freedom

Poetry´s
 Secret Passion

LPI NO JCH SE JCH Stjärnglimtens Epson

Poetry's Moonlight Secrecy

Poetry's Roselyn


CH Inassicas Broom

FINUCH INTUCH Pauclare Pot Of Gold

Inassicas Sea Mayweed

Poetry's Anabelle

Inassicas Sea Chanter

Poetry's Bella Rosa