Kerstin Persson
Puppies by our

Kerstin Persson

Poetry's Myrtillo
utställning/show: vg junkl
Viltspår/ tracking: SEVCH

äg/owner: Inger Tengelin

________________________________________________________
 

Poetry's Myrthe
Lydnad/ obidience: LP1
äg/owner: Rebecka Jägeryd

________________________________________________________
 

Poetry's Myriam 10 1/2 månad
Utställning: CK
äg. Donald Roll
________________________________________________________
 
Poetry's Mystique 10 1/2 månad
________________________________________________________
 
Poetry's Myrselio 10 1/2 månad
SE VCH
äg. Fredrik Kyrk
_____________________________________________________________________
 
Poetry's Myrselio 8 månader
äg. Fredrik Kyrk
_____________________________________________________________________
 
Poetry's Myriam 8 månader
äg. Donald Roll
_____________________________________________________________________
 
Poetry's Mystique 8 måander
_____________________________________________________________________
 

 

_____________________________________________________________________
 

_____________________________________________________________________
 


_____________________________________________________________________
 


_____________________________________________________________________
 


_____________________________________________________________________
 


_____________________________________________________________________
 


_____________________________________________________________________
 


_____________________________________________________________________
 


_____________________________________________________________________
 


_____________________________________________________________________